+46 587 10140 info@dianor.se

Stöd och referensdetaljer

Vi servar och tillverkar stöd och referensdetaljer i PCD (diamant) och i hårdmetall.

Maskindubbar

Maskindubb i PCD alt. hårdmetall.

Kallas även svarvdubb, slipdubb, specialdubb, dubbar, dubb, stöd för arbetsstycke. Används för svarvning och slipning.

TIPS! Slipp dubbfett genom att ersätta hårdmetalldubb med diamantdubb. 

Stödskenor

Nytillverkning och omslipning (renovering) av stödskenor

Kallas även stödlist, slipskena, sliplist,  centerlesskena för centerlesslipning.

Vi tillverkar och servar skenor för följande maskiner:

 • Wedalco
 • Lidköping
 • Cincinnati
 • Malcus
 • Uva
 • Agathon
 • Anca
 • Junker
 • Danobat
 • Estarta
 • Schumacher m.fl.