Om Dianor

Folder Dianor 2016

Folder Dianor 2016

Bearbetning av hårda, komplexa och toleranskrävande produkter.

Dianor AB tillverkar och utför service av högkvalitativa diamant- och hårdmetallverktyg samt är experter på bearbetning och fästteknik av superhårda material såsom PCD (Polycrystalline diamond) och hårdmetall. Medarbetarna på Dianor kommer från Sandvik Hyperion, tidigare Hagby Bruk, som under 15 år ägdes av det Japanska företaget Asahi Diamond Industrial. Företaget och dess personal besitter mycket stor erfarenhet inom, framför allt, bearbetning av hårda, komplexa och toleranskrävande produkter.

Dianor representerar

  • Högt utvecklad teknik
  • Gränsöverskridande innovation
  • Expertis med stor tillämpningserfarenhet
  • Högsta kvalitet
  • Största tillförlitlighet
  • Service & support

Ägare och anställda