+46 587 10140 info@dianor.se

Stöd och referensdetaljer

Ytor som används som referensytor i en bearbetning eller mätning utsätts ofta för förslitning i olika grad, speciellt om detaljer stöder på dessa ytor under rotation. Vi servar och tillverkar stöd och referensdetaljer i hårdmetall och i diamant, PCD. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för just ditt behov. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Exempel på stöd och refererensdetaljer i hårdmetall alt. PCD

Stöd och referensdetaljer i PCD

PCD är ett överlägset material gällande slitstyrka och låg friktion. Vi är experter på materialet PCD (Polycrystaline Diamond).

PCD stöd och referensdetaljer

Här kan du ladda hem vårt produktblad på PCD stöd och referensdetaljer

Exempel på applikationer till vilka vi tillverkar diamantbestyckade stöddetaljer:

  • Slitdetaljer
  • Stödskenor och backar vid centerlesslipning
  • Stödlager vid slip- och svarvoperationer
  • Centrerings- och positioneringsdetaljer vid slipoperationer
  • Mätfixturer
  • Mätarmar/mätspetsar

Har du frågor? Kontakta oss gärna

Besparingarna/vinsterna vid användande av diamantbestyckade stöddetaljer

Den fulla nyttan av att ha referensytor som praktiskt taget inte slits är ofta svår att överblicka och värdera. Enkelt uttryckt: Har man en gång börjat använda diamantverktyg så vill man inte byta till det gamla.

Detta beskriver ett inte ovanligt förlopp hos våra kunder.

  1. Verktygskostnad Ett verktyg som inte slits håller längre och trots att initialkostnaden kan vara är högre än motsvarande detalj i t.ex. hårdmetall, tjänas detta igen i minskade inköpskostnader.
  2. Ställ- och störningskostnader Genom att verktyget håller längre behöver byte ske så ofta. Då reduceras ställtiderna. Eftersom slitaget oftast är obefintligt är det färre parametrar i operationen att hålla reda för att ställa in processen. Bara ställtiderna kan ofta ge betydligt större besparingar än de man gör på verktygskostnaden.
  3. Kvalitetskostnader En absolut referens ger konstanta förhållanden i operationen. Måttspridningen blir mindre förutom att rundhet etc. ofta blir bättre. Detta innebär att kontrollerna och felkostnaderna kan minskas.
  4. Kvalitetsvinster En mindre måttspridning och t.ex. bättre rundhet ger en högre kvalitet på slutprodukten, vilket ger konkurrensfördelar. Möjligheten att köra mot snävare toleranser kan ibland utnyttjas i konstruktionen eller för att förenkla efterföljande operationer eller motstående detaljer.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för just ditt behov! Kontakta oss