Stödskenor – Beställning av offert

Tillverkning av stödskenor

Använd gärna formuläret för att få en offert på nytillverkning av de vanligaste typerna av stödskenor. Vi hjälper dig så fort som möjligt.
För mer komplexa stödskenor ber vi er skicka en ritning/skiss till info@dianor.se.

Sidoform

Sidovy stödskena

Frontform

Frontvy stödskena

Hålbild

Fästhål stödskena

Beställ offert för tillverkning av stödskenor