+46 587 10140 info@dianor.se

Policy Kvalitet och Miljö

Kvalitets och Miljöpolicy

Dianor tillverkar och utför service av högkvalitativa diamant- och hårdmetallverktyg samt komplexa maskinkomponenter. Vi är experter på bearbetning och fästteknik av superhårda material såsom PCD (Polycrystalline diamond) och hårdmetall.

Medarbetarna på Dianor har både stor tillämpningserfarenhet och spetskompetens.

Dianor skall fortsätta tillverka produkter av högsta kvalitet till rätt pris och som levereras enligt kundernas önskemål. Företaget arbetar kontinuerligt med att minimera och förebygga de negativa effekter som tillverkningen förorsakar på såväl inre som yttre miljö.

Verksamheten skall drivas med tillämpning av relevant lagstiftning och andra krav från företagets olika intressenter.

Vi skall utbilda och fortbilda våra medarbetare för att säkra vårt kvalitets- och miljöarbete samt ständigt utveckla den teknik och metoder som används för vår tillverkning.

Företagets Personal skall vara väl informerad om det valda verksamhetssystemet, anpassat till ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015, och är också ansvariga för att rutinerna kring systemet hanteras på föreskrivet sätt.

Denna policy är framtagen av ledningen på Dianor AB.
Nora 2022-05-26

Kvalitets-och-Miljopolicy-Dianor_220526