Vi har köpt in en hålgnist en Shiang Yang SY-2030 för hål mellan 0.2-3.0 mm med upp till 150 mm längd. Med den kan vi borra hål snabbt och enkelt i stål och hårdmetall.

Dianor, hålgnist, legoarbete

Dianor, hålgnist