Vi investerat i en ny fräsmaskin, en Microcut MCU-5X med Heidenhain styrsystem som har levererats av Mekana Maskin. En 5-Axlig fräs underlättar produktionen av komplexare stålkroppar till vår produktion. Till maskinen har vi valt Esprit CAM- system som levererats av Holotech i Örebro.