Inför de nya GDPR-reglerna som träder i kraft, maj 2018, vill vi på Dianor AB informera dig som kund eller leverantör att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data-och personuppgiftsskydd.

Syfte

Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp våra kund- och leverantörsrelationer.

Läs hela Dianors policy @ www.dianor.se/sv/gdpr/