+46 587 10140 info@dianor.se

Denna veckas leverans med diamantprodukter går till en tillverkare av bandsågsblad till skogsindustrin som haft problem med livslängden på sina glidytor. Med dessa produkter ökar livslängden på slitagedelarna. En av de många fördelarna är att man kan förlänga de planerade underhållen i längre intervaller. Tack vare det så ökas nyttjandegraden av maskinen , OEE (total equipment efficiency).