Portabel gängtapps-gnist

Portabel gängtapps-gnist

Har ni kört av en gängtapp eller borr? Inga problem! Vi har en portabel gängtappsgnist. Det underlättar då ni har stora eller komplexa arbetsstycken där flytt av detaljen ej är att föredra. Kontakta oss för information.